Khánh Hòa: Mưa lớn, gió to, hàng loạt cây xanh bật gốc