Khánh Hòa: Một sinh viên bị xe đông lạnh đâm tử vong tại chỗ