Khánh Hoà: Làm việc cả Chủ nhật để rà soát, khắc phục sai phạm

Khu "đất vàng" hơn 7.300 m2 của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa được giao Công ty Cổ phần Thanh Yến theo hình thức BT. Ảnh: Nhiệt Băng
Khu "đất vàng" hơn 7.300 m2 của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa được giao Công ty Cổ phần Thanh Yến theo hình thức BT. Ảnh: Nhiệt Băng
Khu "đất vàng" hơn 7.300 m2 của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa được giao Công ty Cổ phần Thanh Yến theo hình thức BT. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top