Khánh Hòa: Làm giả con dấu, chứng từ, quản lý siêu thị điện máy Chợ Lớn tại Nha Trang bị cho thôi việc