Khánh Hòa khi nào có Chủ tịch UBND tỉnh mới?

Ông Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top