Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hòa: Khẩn cấp di dời dân vùng xung yếu trước 5 giờ chiều nay