Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hòa: Hàng trăm người dân tập trung chặn xe chở rác thải nguy hại