Khánh Hòa có thêm 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2, từ trái sang) và ông Đinh Văn Thiệu (thứ 3, từ trái sang) nhận quyết định phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2, từ trái sang) và ông Đinh Văn Thiệu (thứ 3, từ trái sang) nhận quyết định phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2, từ trái sang) và ông Đinh Văn Thiệu (thứ 3, từ trái sang) nhận quyết định phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.H
Lên top