Khánh Hòa: 3 tàu Hải quân Trung Quốc thăm cảng Quốc tế Cam Ranh