Khánh Hòa: 130 tấn cá nuôi bè chết chưa rõ nguyên nhân