Khẳng định vai trò của nữ đại biểu Quốc hội

Ông Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trao đổi với Báo Lao Động. Ảnh: P.Đ
Ông Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trao đổi với Báo Lao Động. Ảnh: P.Đ
Ông Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trao đổi với Báo Lao Động. Ảnh: P.Đ
Lên top