10 VỤ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC XỬ LÝ CÁN BỘ CẤP CAO VI PHẠM:

Khẳng định quyết tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (trái) và ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (trái) và ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (trái) và ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Lên top