Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Khẳng định quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông

Các đại biểu dự toạ đàm “Quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong Biển Đông theo luật pháp quốc tế”. Ảnh: BÁO ĐIỆN TỬ ĐCSVN
Các đại biểu dự toạ đàm “Quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong Biển Đông theo luật pháp quốc tế”. Ảnh: BÁO ĐIỆN TỬ ĐCSVN
Các đại biểu dự toạ đàm “Quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong Biển Đông theo luật pháp quốc tế”. Ảnh: BÁO ĐIỆN TỬ ĐCSVN
Lên top