THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Khẩn trương ổn định đời sống cho người dân bị bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả hệ thống vào cuộc, khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Ảnh: THANH VÂN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả hệ thống vào cuộc, khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Ảnh: THANH VÂN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả hệ thống vào cuộc, khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Ảnh: THANH VÂN
Lên top