Khẩn trương khôi phục lại hoạt động du lịch từng bước an toàn, chắc chắn

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh Đình Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh Đình Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh Đình Nam
Lên top