Khẩn trương hoàn thiện xây dựng hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người Việt Nam

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: Nhật Bắc.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: Nhật Bắc.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top