Khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Có hơn 630 xã, phường nằm trong diện sắp xếp và sáp nhập. Ảnh: Văn Thắng
Có hơn 630 xã, phường nằm trong diện sắp xếp và sáp nhập. Ảnh: Văn Thắng
Có hơn 630 xã, phường nằm trong diện sắp xếp và sáp nhập. Ảnh: Văn Thắng
Lên top