Khẩn trương đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Vương Trần.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Vương Trần.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Vương Trần.
Lên top