NHÂN LỰC CHO CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0:

Khẩn trương đào tạo cán bộ nhà nước trước tiên

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: D.H
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: D.H
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: D.H
Lên top