Khẩn trương có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, dần bình ổn giá thịt lợn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ảnh Đức Tuân
Lên top