CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN:

Khẩn trương ban hành quy định cụ thể về hàng hóa xuất xứ Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên chất vấn sáng 7.11.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên chất vấn sáng 7.11.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên chất vấn sáng 7.11.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top