Khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch

Khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top