Khẩn cấp lập Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người dân khu Mả Lạng (quận 1, TPHCM). Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người dân khu Mả Lạng (quận 1, TPHCM). Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người dân khu Mả Lạng (quận 1, TPHCM). Ảnh: HCDC
Lên top