Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Lên top