Khai trương trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử TP.Hải Phòng

Khai trương website tuyên truyền bầu cử TP Hải Phòng. Ảnh H.H
Khai trương website tuyên truyền bầu cử TP Hải Phòng. Ảnh H.H
Khai trương website tuyên truyền bầu cử TP Hải Phòng. Ảnh H.H
Lên top