Khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Đối ngoại Trung ương

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp “Ban Đối ngoại Trung ương Đảng”. Ảnh: ubkttw.
Các đồng chí lãnh đạo bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp “Ban Đối ngoại Trung ương Đảng”. Ảnh: ubkttw.
Các đồng chí lãnh đạo bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp “Ban Đối ngoại Trung ương Đảng”. Ảnh: ubkttw.
Lên top