Khai trương Trang thông tin điện tử mới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử mới MTTQ Việt Nam.
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử mới MTTQ Việt Nam.
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử mới MTTQ Việt Nam.
Lên top