Khai trương Toà soạn điện tử Báo Đại biểu Nhân dân

Các đại biểu bấm nút khai trương toà soạn điện tử Đại biểu Nhân dân và ra mắt giao diện mới Báo điện tử Đại biểu nhân dân. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu bấm nút khai trương toà soạn điện tử Đại biểu Nhân dân và ra mắt giao diện mới Báo điện tử Đại biểu nhân dân. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu bấm nút khai trương toà soạn điện tử Đại biểu Nhân dân và ra mắt giao diện mới Báo điện tử Đại biểu nhân dân. Ảnh: T.Vương
Lên top