Khai trương phần mềm ứng dụng vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu khai trương phần mềm ứng dụng vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Phạm Đông
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu khai trương phần mềm ứng dụng vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Phạm Đông
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu khai trương phần mềm ứng dụng vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Phạm Đông
Lên top