Khai trương giao diện mới và app mobile Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Các đại biểu ấn nút khai trương giao diện mới. Ảnh: Hiền Hoà
Các đại biểu ấn nút khai trương giao diện mới. Ảnh: Hiền Hoà
Các đại biểu ấn nút khai trương giao diện mới. Ảnh: Hiền Hoà
Lên top