Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước

Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Minh Quân
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Minh Quân
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Minh Quân
Lên top