Khai trừ đảng nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Ông Trương Quý Dương. Ảnh Thùy Linh
Ông Trương Quý Dương. Ảnh Thùy Linh
Ông Trương Quý Dương. Ảnh Thùy Linh
Lên top