Khai trừ Đảng đối với cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền" tại Vĩnh Phúc

Bà Nguyễn Thị Kim Anh. Nguồn: Cổng thông tin Bộ Xây dựng.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh. Nguồn: Cổng thông tin Bộ Xây dựng.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh. Nguồn: Cổng thông tin Bộ Xây dựng.
Lên top