Khai trừ cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ra khỏi Đảng

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh C.Hùng
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh C.Hùng
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh C.Hùng
Lên top