Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Lên top