Khai mạc triển lãm "Đảng bộ TP.Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội"

Khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu "Đảng bộ TP Hải Phòng Từ Đại hội đến Đại hội". Ảnh MD
Khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu "Đảng bộ TP Hải Phòng Từ Đại hội đến Đại hội". Ảnh MD
Khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu "Đảng bộ TP Hải Phòng Từ Đại hội đến Đại hội". Ảnh MD
Lên top