Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức 2020: Đánh giá công bằng các thí sinh

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc kỳ thi. Ảnh: Thu Trang
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc kỳ thi. Ảnh: Thu Trang
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc kỳ thi. Ảnh: Thu Trang
Lên top