Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh để đánh giá công bằng

Biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử tại Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử tại Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử tại Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Lên top