Khai mạc kỳ họp HĐND “không giấy tờ” đầu tiên tại TPHCM

Đại biểu HĐND được phát máy tính bảng để khai thác tư liệu kỳ họp.  Ảnh: M.Q
Đại biểu HĐND được phát máy tính bảng để khai thác tư liệu kỳ họp. Ảnh: M.Q
Đại biểu HĐND được phát máy tính bảng để khai thác tư liệu kỳ họp. Ảnh: M.Q
Lên top