Khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia Hội trại. Ảnh Bộ Công an.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia Hội trại. Ảnh Bộ Công an.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia Hội trại. Ảnh Bộ Công an.