Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Ảnh: Nhật Bắc.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Ảnh: Nhật Bắc.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top