Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Hải Hoàng
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Hải Hoàng
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Hải Hoàng
Lên top