Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ 14-20.12. Ảnh VGP
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ 14-20.12. Ảnh VGP
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ 14-20.12. Ảnh VGP
Lên top