Khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương: Nỗ lực phục hồi phát triển

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Hải Nguyễn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Hải Nguyễn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top