Khai mạc Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc năm 2019.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc năm 2019.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc năm 2019.
Lên top