Khai mạc HĐND Cà Mau - Bạc Liêu: Tỉnh khó khăn, vốn xây dựng cơ bản giải ngân chậm

Ngày làm việc thứ hai HĐND tỉnh Bạc Liêu
Ngày làm việc thứ hai HĐND tỉnh Bạc Liêu
Ngày làm việc thứ hai HĐND tỉnh Bạc Liêu
Lên top