Khai mạc HĐND Cà Mau - Bạc Liêu: Tỉnh khó khăn, vốn xây dựng cơ bản giải ngân chậm

Ngày làm việc thứ hai HĐND tỉnh Bạc Liêu
Ngày làm việc thứ hai HĐND tỉnh Bạc Liêu