Khai mạc Đại hội Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Quang Đại
Đại hội Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Quang Đại
Đại hội Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Quang Đại
Lên top