Khai mạc Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội. Ảnh VGP
Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội. Ảnh VGP
Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội. Ảnh VGP
Lên top