Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, rút xuống còn 1 ngày

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top