Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Quang Vinh
Lên top